blank

Vaše výhody:

Rychloběžná rolovací vrata

Rozšíření sortimentu výrobků: Rychloběžná rolovací vrata uzavírají
    nové typy budov, jako např. logistické haly nebo frekventované
    průmyslové haly
Snadná montáž: Montáž je jednoduchá jako u standardních rolovacích vrat
Dlouhodobě osvědčený konstrukční princip zajišťuje nejvyšší kvalitu -
    s mnoha komponenty, které se na trhu osvě dčují již 15 let a několika
    novými doplňkovými komponenty jako pásový systém a světelná mříž
Různé možnosti montáže:
    - Dřevo (min. 240 mm)
    - Pórobeton s ocelovým rámem (min. 200 mm)
    - Zdivo (min. 120 mm)
    - Beton (min. 100 mm)
    - Ocel

 

Rychlé otevírání, rychlé zavírání.

Vsaďte na efektivní využívání energie a úsporu s našimi novými rychloběžnými rolovacími vraty. Stabilitou vlastností a robustním provedením splňují *RRV požadavky potřebné pro všechny oblasti využití - obzvláště pro použití jako vnější vrata. Svou rychlostí až 1,5 m za sekundu naše rychloběžná vrata zaručují vysokou efektivitu využívání energie díky minimálním tepelným ztrátám. Čím kratší dobu jsou vrata otevřená, tím menší tepelná ztráta vzniká během jejich pohybu. To platí obzvláště u vrat s vysokou frekvencí používání. K tomu vrata poskytují navíc účinnou protihlukovou izolaci, snadnou montáž, mimořádně nízké opotřebení a dobrý poměr náklady - užitek.