Požární ocelová rolovací vrata - 4020 M.2

S požární odolností EW 30, 45, 60, 90 - C2 (DP1) -
Ve všech kategoriích bez krytu nábalu.
Zkouška podle STN EN 1634-1.
Klasifikace podle STN EN 13501-2+A1.
Klasifikace podle STN EN 15269-10.
Požární uzávěr dle STN EN 14600.
Klasifikace podle ČSN EN 13501-2+A1.
Klasifikace podle ČSN EN 15269-10.
Zatřídění podle ČSN 73 0810, konstrukce typ DP1.
Samozavírání dle EN 12605 (C2 = 10.000 cyklů).
Vrata splňují normu EN 13241-1.

Běžně jsou vrata určena pro zabudování do vnitřního prostředí, kde slouží jako požární uzávěry rozdělující jednotlivé požární úseky. V případě zabudování do obvodového pláště budovy, musí být vrata úplně chráněna proti povětrnostním podmínkám např. přístřeškem, zádveřím, apod., protože charakteristiky vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem, součinitel prostupu tepla a průvzdušnost nebyly určeny, repsektive jim byla určena třída 0.

Rozměry vrat:
Objednací rozměry vrat:
EW 30, 45, 60, 90
Šířka: 2.000 - 5.700 mm
Výška: 2.510 - 5.700 mm

Svislé vodící lišty musí být upevněny v pevné podpůrné konstrukci s min. objemovou hmotností 613 kg/m3 a min. tloušťkou stěny 250 mm pomocí závirových tyčí M10 v max. rozestupu 750 mm. Nosné konzoly musí být upevněny v pevné podpůrné konstrukci s min. objemovou hmotností 1.200 kg/m3 a min. tloušťkou stěny 250 mm pomocí závitových tyčí a chemických kotev FISCHER FIS nebo mechanických kotev. Ocelový „U“ profil mezi překladem a lamelami je upevněn pomocí závitových tyčí M10 v rozestupu 800-860 mm.
Pod válcem je ke svislým vodícím lištám upevněna výztuha z ocelového profilu 80x80x3 mm, obalená vrstvou desek PROMATECT H.

Povrch:
Ocelové lamely s povrchovou úpravou pozink. Na přání povrchová úprava dle RAL (jedno- nebo oboustranně) + nerezové protioděrové plechy.

Pancíř vrat:
Se skládá z lamel, které jsou navzájem spojené speciálním zámkem

Profily:
Dvoustěnné z 1 mm tlustého ocelového pozinkovaného plechu, výplň z minerální vaty

Spodní ukončovací profil
Pomocí ocelového „C“ profilu je na poslední lamele umístěn silikonový nehořlavý profil Sico

Pohony a řídící jednotky:
Nástrčný pohon s integrovaným zařízením proti pádu vrat.

Varianta 1. (Standard): Elektropohon Typ TAR (nástrčný) 400 V, 50 Hz, 60% ED, IP 54, nouzové odjištění ruční klikou. Provoz při teplotách -20/+60 °C. Řídící jednotka CS 310 impulsní s digitálními koncovými spínači, IP 65, 24 V, jištění spodní hrany s opto-senzory, CEE-zástrčka 16A / 5-kolíková. Provoz při teplotách -10/+45 °C.

Varianta 2. (za příplatek): Elektropohon Typ FDF (nástrčný) 400 V, 60% ED, IP 54 vč. 24 V DC Motoru pro zavření vrat v případě výpadku proudu. Provoz při teplotách -20/+60 °C. Řídící jednotka FS 345 impulsní na bázi řídící jendotky CS 300FS s mechanikcými koncovými spínači. Řídící jednotka FS 345 se záložní baterií, nabíječkou, zvukovou signalizací, jištění spodní hrany s opto-senzory, CEE-zástrčka 16A / 5-kolíková. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Podle údajů výrobce musí být funkčnost záložní baterie přezkoušena min. jednou za čtyři týdny!