blank

Garážová vrata Teckentrup - sekční vrata a výklopná vrata

Garážová vrata jsou dnes více než jen uzávěr pro garáž. Co do vzhledu a přizpůsobení stávající architektuře domu se staly zvýrazňujícím prvkem. Ať již jde o zcela osobní vkus nebo o to, odlišit se od sousedů, z garážových vrat se v každém případě stal důležitý ztvárňující prvek, který díky nejrozmanitějším barevným odstínům, variantám povrchu a možnostem prosklení vždy dostává individuální nádech.

Kromě vzhledu hrají u moderních garážových vrat Teckentrup roli také bezpečnost, komfort ovládání a tepelná izolace. Vlastnosti vybavení jako ochrana proti sevření prstů, elektronický pohon např. s volitelnou světelnou závorou a ochranou proti vloupání činí dnes z garážových vrat standard, který by se již neměl opomíjet. Zvláště jsou-li vrata starší než 20 let, riziko nehod a škod se zvyšuje. Staré pružiny se mohou vyběhat nebo prasknout, garážová vrata se mohou bez zábrany zřítit. Zde je naléhavě nutná výměna a tu lze vybavit dokonce již během jednoho dne.

Kromě běžných výklopných vrat se dnes používají sekční vrata. Otevírají se kolmo vzhůru, v porovnání s výklopnými vraty, která se vyklápějí ven, potřebují méně místa před garáží a v ní. Tak lze auto zaparkovat přímo před garážovými vraty. Vratové křídlo sestávající z několika spojených sekcí běhá v bočních lištách nahoru. Přitom zabraňuje promyšlená technika vratných pružin a dvojitých zakrytých přídržných lan na obou stranách pádu sekčních vrat.

Hesla úspora energie a tepelná izolace nabývají dnes stále většího významu - i u garážových vrat. Proto jsou sekční vrata Teckentrup průběžně 40 mm silná a dvoustěnná. Tak je garáž chráněná před chladem, což je natolik praktické, že se místo v garáži často používá jako dílna nebo kutilský koutek.

 

 

Film: CarTeck Garagentore von Teckentrup

Typy vrat

Garážová vrata CarTeck typ GSW 40-L
    Garážová sekční vrata pro nejrozmanitější ztvárnění.

Garážová vrata CarTeck typ GSH

    Garážová sekční vrata z masivního dřeva.

Výklopná vrata CarTeck
    Vratový systém vhodný pro všechny garáže.

Pohony garážových vrat CarTeck

    Komfortní ovládání bez nutnosti vystupovat.