blank

Dveře T90 s maximálním faktorem protipožární ochrany

Musíte-li do komplexu budov zaplánovat dveře T90, je společnost Teckentrup jako profesionál v oboru dveří vaším prvním kontaktním partnerem. Má-li jít o bezpečnost a zároveň estetiku, nabízí náš rozsáhlý sortiment speciálních dveří předepsanou ochranu před nebezpečnými situacemi jako vznik požáru a kouře.
Požár může vzniknout všude – je zcela jedno, zda se jedná o průmyslovou budovu nebo o obytný komplex. Postarejte se montáží dveří T90 o to, aby byly osoby chráněné a aby bylo zabráněno nejhoršímu. Požárně odolné dveře patří do každého dobře promyšleného programu protipožární ochrany pro budovu. Proč byste se měli rozhodnout pro dveře T90?

Zcela jednoduše: Dveře T90 jsou opatřené přísudkem „žáruvzdorné“ a zajišťují, aby ve vážném případě nemohly žádné plameny proniknout skrz dveře. I požárem vyvolaný žár je zadržován co nejdéle. Označení T90 udává maximální třídu odporu, což konkrétně znamená, že příslušné dveře odolají přísným zkušebním kritériím normy EN 1634-1 nejméně 90 minut. Po úspěšné zkoušce následuje schválení našich požárně odolných dveří podle normy DIN 4102. Aby každé jednotlivé dveře T90 z našeho velkého sortimentu podávaly při dlouhé životnosti maximální výkon, podrobujeme je přísným kontrolám kvality v rámci systému QM DIN ISO 9001.
U takzvaných multifunkčních dveří probíhají další testy např. podle DIN EN 1627 (RC), při němž se kontroluje stupeň ochrany proti vloupání, nebo podle DIN 18095, která zjišťuje kouřotěsnost. Z toho plyne praktický vedlejší efekt: S jedněmi dveřmi T90 investujete do protipožární a protikouřové ochrany. A získáte zároveň osvědčený prostředek ochrany před nezvanými hosty.

 

Vaše dveře T90 jako funkční designový prvek

U společnosti Teckentrup kráčí funkčnost a design neustále ruku v ruce – to platí přirozeně i pro naše požárně odolné dveře. Mnoho modelů je k dostání s různými možnostmi prosklení a lze je dobře integrovat jako optická zvýraznění v náročných architektonických konceptech. Podle plánované velikosti jsou dveře T90 k dispozici jako jednokřídlové a dvoukřídlové varianty. Nechcete-li kromě elegantního vzhledu zanedbat ani hygienický aspekt, vyberte si jednoduše dveře z nerezové oceli.
Jaké by to bylo například s modelem T90-2-FSA „Teckentrup SV“, který je k dispozici v rozměrech 3000 x 3000 mm? Nebo se hodí požárně odolné dveře T90-1-FSA „Teckentrup DF“ se silným švem k dané stavební situaci vašeho objektu lépe?

Nejste-li si jistí, jaké dveře T90 se nejlépe hodí pro vaše plánování, rádi vám poradíme! Učiňte rozhodnutí pro technicky vyzrálou protipožární ochranu ještě dnes a spojte se přímo s námi, aby mohlo plánování vašich nových oddělení prostorů začít. Samozřejmě také zorganizujeme rychlou a odbornou montáž.