blank

Střední odborné školy Maxe Borna (Max-Born-Kolleg) v Recklinghausenu

Ochrana vestibulu
Požární ochrana a moderní, estetické prostředí si navzájem neodporují. Příkladem toho je vestibul Střední odborné školy Maxe Borna (Max-Born-Kolleg) v Recklinghausenu. Galerie jsou na výšku podlaží prosklené a spojují tak technickou náročnost se zvláštním estetickým výrazem. Transparentní stěny slouží jako ochrana proti požáru a pádu a mnohonásobně opticky zvětšují centrální prostor. 

Střední odborná škola, která má sedm odborných disciplín a deset forem výuky, je působištěm pro přibližně 3.000 osob. Nejfrekventovanějším místem  je vestibul, který prochází celou výškou budovy. Přístupové chodby v horních patrech probíhají jako galerie kolem centrální stavby a opticky ji zvětšují - přiměřený architektonický kousek, protože centrální vstupní hala pro několik tisíc osob vyžaduje prostor.
Pro vestibul platí obzvlášť přísné předpisy požární ochrany. Musí být projektovaný jako úniková cesta pro velký počet osob a nebezpečí přeskočení požáru na jiná podplaží je vysoké. Chodby horních pater orientované k vestibulu ještě zvyšují potenciál nebezpečí. Řešení bylo nalezeno v protipožárním prosklení ochozů na výšku podlaží, dimenzovaném pro jednostranné požární zatížení. (Strana odvrácená od požáru byla stanovena znalcem z oboru požární ochrany.) Skla tvoří dvě tabule (float / pyran) slepené PVB fólií, která splňují ustanovení norem v oblasti požární ochrany a zabezpečení proti pádu. Speciální spojovací prvky (v jednotlivém případě se schválením) zabraňují v případě požáru deformaci dílců, popř. prasknutí skla. Při montáži byl použit systém ocelových profilů "Forster Presto".

Kouřotěsnost byla požadována také v méně reprezentativních částech budovy. Na schodištích byly například osazeny 34 dveře z uzavřených profilů (T30), které zajišťují prostřednictvím padací podlahové lišty kouřotěsné uzavření – a s tímto systémem mají podstatně delší životnost než s běžným vlečným těsněním.