blank

Parkovací dům na letišti v Lucemburku

Požární ochrana pro všechny případy /
Bezpečnost pro lidské zdraví i materiální hodnoty


Přibližně po 4 letech výstavby mohl být na jaře 2008 na mezinárodním letišti v Lucemburku předán do užívání nový terminál A. Nová odbavovací hala je dimenzována pro více než tři miliony cestujících za rok. Aby mohlo být vyhověno logistickým požadavkům v důsledku vyššího počtu cestujících, byly zároveň postaveny dva nové podzemní parkovací domy. Nová podzemní garáž skýtá na 4 podlažích o ploše vždy 30.000 m² 4000 parkovacích míst. Mimořádná je její optická koncepce. Žádné tmavé kouty, ale světlé stěny na všech podlažích. Záměrným použitím barvy působí budova přívětivě a pomáhá návštěvníkům při orientaci. Čtyři patra se od sebe navzájem liší jen barevným ztvárněním, jejich půdorysy jsou stejné. Všechny požární uzávěry musely být integrovány do optické barevné koncepce: čtyři poschodí parkovací garáže jsou provedena ve žluté, zelené, červené a modré barvě.

U čtyřpatrové podzemní parkovací garáže jsou kladeny vysoké požadavky na požární ochranu. Maximální prioritu při plánování průchodů a uzávěrů má preventivní požární a protikouřová ochrana a zajištění únikových a záchranných cest. Požární opatření musí zamezit vzniku a šíření požáru a místně omezit tvoření kouře. V úzké spolupráci s projektanty a investory byl realizován individuální koncept řešení splňující veškeré požadavky na bezpečnost a komfort.

Požární a kouřotěsné dveře T90 pro silně frekventované průchody a uzávěry prostor s obzvlášť vysokým požárním zatížením. Galerie a únikové cesty mezi požárními úseky byly osazeny 1křídlými a 2křídlými dveřmi T30 s oblým prosklením. Vjezdy k jednotlivým podlažím byly opatřeny posuvnými vraty T30  a sekčními vraty T30. Všechny dveře a vrata byly dodány na stavbu základované, finální lakování bylo provedeno na místě. V oblasti požární ochrany staveb je Teckentrup již celá desetiletí kompetentním partnerem. Mnohostranný program dveří a vrat zahrnuje všechny druhy požárních a protikouřových uzávěrů. Flexibilní výrobní kapacity umožňují reagovat v krátké době, a to i při těsných termínech. Tak mohlo být dodáno v nejkratší době 300 požárních dveří a 52 požární vrata. Tým firmy Teckentrup přesvědčil komplexním poradenstvím a maximální spolehlivostí. Porady, které se konaly každý týden na stavbě s provádějícími řemeslníky, byly pro všechny samozřejmostí.