blank

Technika superlativů

Multifunkční dveřní a vratové systémy pro multifunkční halu superlativů. Koncepce představující perfektní spojení požární a protikouřové ochrany, ochrany proti vloupání, zajištění únikových cest a samozavírání.

Color Line Arena v Hamburku je jednou z nejmodernějších víceúčelových hal v Evropě a pojme téměř 16.000 diváků. S plochou 3.760 čtverečních metrů a výškou 33 metrů skýtá hala návštěvníkům široký prostor pro multifunkční využití od opery až po lední revue, od rocku až po pop, od klasiky až po televizní show, od házené až po lední hokej. 

Stejně významné jako zábavní akce jsou i požadavky na infrastrukturu. Požadována byla bezpečnostní koncepce řídící toky návštěvníků, zabezpečující únikové cesty a samozavírání, splňující zároveň několik ochranných funkcí jak pro osoby, tak i materiál, jako např. požární, protikouřová ochrana a ochrana proti vloupání, a zajišťující všechny logistické postupy. Dveře a vrata musely vyhovovat po technické stránce  všem nárokům a architektonicky se začleňovat do celkového vzhledu. Firma Teckentrup realizovala optimálně sladěný systém dveří a vrat splňující všechny požadované předpisy o požární ochraně a vyhovující komplexním požadavkům multifunkčního využití. Technická kompetence a kreativnost, jakož i práce přesahující hranice jednotlivých řemesel byly předpokladem pro komplexní řešení systému. Za spolupráce s firmou Siemens, odpovědnou za elektroniku a bezpečnostní techniku, bylo například propojeno požární signalizační zařízení s vraty a dveřmi.
Především v závěrečné fázi bylo třeba v důsledku krátkodobých změn rychle reagovat: od vyjasnění na stavbě přes výrobu až po montáž mohla firma Teckentrup dokázat svou vysokou flexibilitu a dodala více než  420 speciálních dveří a vrat. Právě na základě požadovaných zvláštních řešení přišel ke slovu Teckentrupův tým. To platí také pro dveře, které nebyly určeny pro veřejnost. Požárně odolné dveře nouzových východů (T30-1 a T30-2) oddělují například kabelové šachty (čtyři na každém patře) od vnitřního prostoru a zajišťují na obou stranách požární ochranu.