blank

Montáž 650ti dveří a vrat během 18ti měsíců

Od skládacích vrat až po dveře trafostanice: všechno z jedné ruky

Celulózka ve Stendalu (Zellstoff Stendal GmbH) na severu Saska-Anhaltska je nejmodernějším a největším výrobcem tržní buničiny v Evropě. Při plném vytížení kapacity se zde vyrobí přibližně 570.000 tun jakostní bělené dlouhovlákenné buničiny za rok. Mimo jiné se buničina dále zpracovává  na tiskový a hygienický papír. Při plném provozu potřebuje závod každý den cca 9000 plnometrů dřeva. Surovina, kterou sem denně dováží více než 500 nákladních automobilů, pochází z okruhu vzdáleného cca 300 km z východního a jižního Německa. Vedle železnice a silnice je třetí dopravní cestou Labe.

Od vývoje až po výrobu mohl Teckentrup plně přesvědčit svou kompetencí a dlouholetými zkušenostmi jako kompletní dodavatel. V celé řadě různých staveb byly použity víceúčelové dveře, bezpečnostní dveře, dveře pro trafostanice a pro únikové cesty. V oblasti vrat zajišťují speciální posuvná vrata, rolovací vrata, sekční a skládací vrata bezpečný, tvrdý každodenní provoz. Jen ojediněle zde najdete standardní vrata. Byla požadována náročná koncepce pro průmyslové zařízení s vysoce komplexní infrastrukturou.

Zhruba 600 dveří, 40 rolovacích vrat a 19 skládacích vrat, jakož i sekční vrata a posuvná vrata zajišťují komplikovanou infrastrukturu a podporují plynulý chod provozu. Všechny dveře a vrata byly individuálně přizpůsobeny podle nejrůznějších montážních situací a předem určených materiálů (např. zdivo ze silikátových tvárnic, železobeton nebo trapézový plech) příslušným stavebním dílům. Byla realizována speciální řešení téměř v každém požadovaném tvaru a velikosti a s každou funkcí včetně požární a protikouřové ochrany  nebo zvláštní stabilitou. Vnější provedení dveří a vrat bylo provedeno na základě jasné tvůrčí linie odrážející corporate design firmy. S několika málo výjimkami byly všechny dveře a vrata lakovány na stavbě v barevném odstínu podle RAL 1006. Kromě toho jsou všechny dveře vybaveny typickými průhledovými otvory, okopnými plechy a stejnými sadami madel. Kromě toho jsou dveře standardně opatřeny okapnicí chránící před škodami způsobenými průtržemi mračen.