blank

Historie podniku

Historie firmy Teckentrup začala v roce 1932 založením zámečnictví v Gütersloh. Teprve mnohem později - mezitím se píše rok 1960 - učinil Teckentrup zásadní rozhodnutí, které určilo jeho další vývoj - specializovat se na výrobu vrat a dveří - a etabloval se tak na rychle rostoucím trhu. V roce 1978 se firma přestěhovala do nových provozních prostor ve Verlu. Tím byly vytvořeny předpoklady pro to, aby se firma v zesílené míře angažovala v obzvlášť perspektivním bezpečnostním sektoru. Teckentrup využívá této šance a stává se během několika let jedním z hlavních výrobců požárních uzávěrů.

Původní řemeslnický závod se vyvinul v průmyslový podnik střední velikosti. Tvrdě vybojovaná pozice v oblasti požární ochrany se pro Teckentrup stává výzvou podporovat vývoj všude tam, kde jsou požadována lepší, inovativní řešení. Tohoto cíle je v následujících letech dosaženo u vrat a dveří, které musí splňovat speciální požadavky. Vynikajícími příklady toho jsou problémové oblasti ochrany proti kouři a zvukové izolace, bezpečnosti a tepelné izolace, průmyslových vrat a dopravních zařízení vázaných na železnici. Dnes spojují architekti, stavební zámečníci a uživatelé se jménem Teckentrup představu komplexního řešení: ideální soulad perfektní funkce, zajímavého designu a jednoduché montáže.

Bezprostředně po znovusjednocení Německa  byl vybudován v nejkratší době nový, velkoryse koncipovaný závod v Großzöberitzu (Sasko-Anhaltsko). Nová výrobna byla vybavena nejmodernějšími stroji, čímž bylo dosaženo kratších dodacích lhůt a dalšího zvýšení kvality. Přímo vedle hlavního závodu ve Verlu vznikla na přelomu tisíciletí u dálnice A 2 na ploše 12.800 m² vysoce moderní výrobní hala, kde jsou zhotovována na nejmodernějších výrobních zařízeních rolovací a sekční vrata pro soukromou a průmyslovou oblast.

Dnes firma zaměstnává přibližně 950 vysoce kvalifikovaných pracovníků. CAD technika, počitačově řízené výrobní systémy, moderní kanceláře a hustá distribuční síť představují již téměř samozřejmé opory firmy, která je i nadále rodinným podnikem. Zavedení systému řízení jakosti zdůrazňuje navíc důslednou orientaci na zákazníka a angažovanost v otázkách kvality. Opět šlo o to klást akcenty zaměřené na budoucnost. Na základě příručky managementu jakosti byla připravena plánovaná certifikace. Interní auditorský tým je odpovědný za nekompromisní dodržování definovaných měřítek jakosti. Teckentrup obdžel jako první podnik certifikát pro systém řízení jakosti podle normy DIN EN ISO 9001 sdružení ttz „Türen/Tore/Zargen" (dveře/vrata/zárubně).

Firma Teckentrup je zastoupena také v cizině vlastními pobočkami nebo obchodníky. V mnoha zemích Evropské unie a východní Evropy byly získány certifikáty výrobků v oblasti požární ochrany, ochrany proti kouři a bezpečnosti. Z toho vyplývá rostoucí poptávka v cizině a zvyšující se podíl exportu.