blank

Pilařský závod Bad Fredeburg: Roletová vrata s vložkou

Výška: XS, šířka: XL: Zvláštní pracovní podmínky pilařského závodu vedly k neobvyklým rozměrům vrat s výškou 1,50 metru a šířkou až 11,43 metru.

 

Pouze 1,50 metru vysoká, avšak až 11,43 metrů široká jsou roletová vrata, přes která je v pilařském závodě Bad Fredeburg vydáváno ven přířezový materiál. Kde neprobíhá žádný pohyb osob, tato výška zcela postačuje pro zajištění hladkého toku materiálu. Oboje příjezdová vrata sice nemají tak neobvyklý poměr stran, zato jsou s více než 45 čtverečnými metry ještě výrazněji věští. „Tyto rozměry jsou sice nestandardní, avšak pro vrata ThermoTeck technicky žádný problém“, říká Thomas Bräutigam. Odborníci na vrata společnosti Teckentrup se montáže vrat účastnili.

Již mnoho let je dřevo stále oblíbenější, poptávka po přírodním stavebním materiálu neustále roste. Proto není divu, že dřevozpracující průmysl rovněž neustále rozšiřuje své kapacity. Příkladem toho je na tradice bohatý podnik „Dickel Holz“ ze Schmallenbergu v Hochsauerlandu. Roku 1948 byla firma založena jako tesařská dílna, od roku 1959 je aktivní s pilařským závodem a zvláště minulé roky byly ovlivněny růstem: Roku 2010 proběhla přestavba třídění řeziva pro velký provoz, roku 2013 přibyl závod pro konstrukční masivní dřevo, byla rozšířena kapacita sušicí komory. Novostavba skladu biomasy následovala v roce 2014. Během těchto přestavbových a rozšiřovacích prací se z dosud jako sklad používané haly stala výrobna. Nové zařízení, integrálně řízená redukční pásová pila nyní zabírá více než polovinu této haly.


Přes válečkovou dráhu lze zboží pohodlně dopravit do haly. Vrata čistě uzavřou přístup na dolním konci robustním gumovým těsněním. Vratový pancíř je obložením chráněný před větrem a zimou!

S novým využitím se změnil i proces navážení a odvážení. Předávací stanice nařezaného dřeva slouží přitom pouze k výměně zboží - osoby ani vozidla skrz tyto halové přístupy neprocházejí. Proto mohly být průchody provedeny velmi nízké: Vrata (roletová vrata ThermoTeck, Teckentrup) vystačí s výškou 1,5 metru. Přířez běží automaticky na předávací stanici, ven vyvážejí zboží vysokozdvižné vozíky. „Nejširší vrata přijdou na 11,45 metrů - to bylo možné vyřídit ještě v běžném výrobním procesu“, informuje Thomas Bräutigam. Objednací rozměry sahají až do 11,50 metrů šířky a 12 metrů výšky. Na poptávku lze toto ještě výrazně přesáhnout: Technicky je realizovatelných 18 metrů (třída zatížení větrem 1). Dalším neobvyklým řešením je montáž vrat s venkovním navíjením. Tak je prostor haly zcela k dispozici pro pilu a pracovní procesy. Protože je předávací stanice zcela zastřešená - v první řadě kvůli ochraně dřeva - nepotřebují tato vrata ani žádné dodatečné zakrytí.

Vrata o velikosti 45 čtverečných metrů
Největší vrata v pilařském závodě měří více než 45 čtverečných metrů. Ve skutečnosti smějí být vrata Thermoteck výrazně větší: Hranice pro standardní provedení jsou přibližně 11,50 metru šířky a 18 metrů výšky. Přesto i tato vrata již působí značným dojmem.

Výrazně větší jsou oboje roletová vrata pro vjezd a výjezd: 7,44 x 6,13 bzw. 6,165 x 6,00 metrů. „To již působí značným dojmem – ačkoliv lze použít naše standardní vrata s výškou až 12 metrů“, vypráví Bräutigam. Roletová vrata ThermoTeck se vyznačují hospodárností, robustností a jednoduchou konstrukcí. Díky prostorově úsporné technice navíjení a odolnému pancíři roletových vrat se vrata právě hodí pro vysoké a především široké uzávěry hal jako ve Schmallenbergu. Vrata splňují normu EN 13241-1 a tedy všechny evropské požadavky na mechanickou zatížitelnost, bezpečnost používání, těsnost a zatížení větrem. „Právě v průmyslu je mikroprofilování vratového pancíře výhodou: Vrata zachytí menší nárazy nebo kolize, ke kterým může dojít například při používání vysokozdvižného vozíku“, říká Bräutigam.

Bezpečnost zajišťují optické snímače v podlahovém těsnění. Zabraňují tomu, aby se vrata zavřela, když se v dráze nachází překážka.

I pro pohony, bezpečnostní součásti atd. se nemusely nacházet žádné zvláštní konstrukce, zde se použila řešení z široké palety nabídky. Všechna vrata jsou poháněná motorem, bezpečnost zajišťují pojistky uzavíracích hran s optickými snímači. Pro robustní nasazení v závodě jsou vrata dvojstěnná. S přibližně 20 otevíracími cykly denně není zatížení pohonů mimořádně vysoké, i v šestidenním provozu zůstává tedy zařízení výrazně pod zatížením, pro které jsou motory dimenzované. Příjezdy jsou v současnosti obsluhovány ještě méně často, vystačí s dvěma až třemi otevřeními denně. Zda to tak ovšem zůstane, je otázka: Bude-li růst u firmy Dickel nadále pokračovat, budou se možná muset častěji pohybovat i vrata. „Protože jsou vrata koncipovaná na 30 000 otevíracích cyklů ročně, nemají ve Schmallenbergu pro růst žádnou překážku“, říká Bräutigam.